Välkommen till Röstkonsulten!

Gruppbild

Röstkonsulten Carina Engström AB har funnits i Stockholm sedan 1999 då leg. logoped Carina Engström startade verksamheten i Tyresö. I dagsläget har Röstkonsulten sex logopedmottagningar i länet. Vi finns i Bro, Haninge, Jordbro, Nynäshamn, Nacka och Tyresö.

Vi har vårdavtal med Stockholms läns landsting, vilket innebär kostnadsfria besök för barn under 18 år. För vuxna gäller ordinarie patientavgift.

För att komma till logoped krävs remiss. Remiss skrivs av BVC-sköterska, skolsköterska, läkare, psykolog eller logoped. Vi tar emot e-remisser via Take Care och vanliga pappersremisser.

Från 1 januari 2015 tar vi emot remisser från andra landsting i enlighet med den nya patientlagen.

Röstkonsultens logopeder;

  utreder, diagnostiserar och behandlar

       förskolebarn och skolbarn avseende tal-, språk-, och kommunikationsförmåga

       barn och vuxna med stamningsproblematik

       barn och vuxna med röstbesvär

       vuxna med tal- och språksvårigheter efter hjärnskada

  utreder och diagnostiserar

      skolbarn och vuxna med läs- och skrivsvårigheter och räknesvårigheter (inom ramen för vårdgaranti),

      provar ut och förskriver hjälpmedel

  erbjuder handledning och utbildning gällande röststörningar, tal-, språk-, och kommunikationssvårigheter

Utbildning

Genom vårt moderbolag RK Ernholdt Engström AB erbjuder Röstkonsulten utbildning och handledning gällande röststörningar, tal-, språk- och kommunikationssvårigheter, läs- och skrivsvårigheter samt räknesvårigheter. Vi organiserar även utbildningar om selektiv mutism samt röstanvändning i krävande miljöer.

 

Certifiering 14001:2004 

Vi är miljöcertifierade enligt ISO 14001:2004.

 

Joomla 1.6 Templates designed by Joomla Hosting Reviews